Att resa till Finland under Covid-19-pandemin

Senaste uppdateringen för resor till Finland

Denna sida innehåller praktisk reseinformation för internationella fritidsresenärer som planerar att resa till Finland under coronapandemin.

Vi vill försäkra dig om att våra researrangörer följer hälsorekommendationerna för att du ska ha det tryggt och bekvämt när du är hos oss.

Senast uppdaterat: 14 april 2022 

Observera att: Beroende på hur coronavirusets varianter sprids kan coronarestriktionerna för resor ändras snabbt. För att få officiell information ska du gå till Finska gränsbevakningsväsendet och Finska Institutet för hälsa och välfärd.

Resa från EU eller Schengenländerna till Finland

Från den 1 februari 2022 finns det inga restriktioner på inresor för resor inom EU:s eller Schengenområdets inre gränser. Men alla passagerare (födda 2006 eller tidigare) som reser in i Finland måste gå igenom hälso- och säkerhetsåtgärderna. I hälso- och säkerhetsåtgärderna kan det ingå att kontrollera intyg eller COVID-19-tester. Det kommer inte att behövas coronatester överhuvudtaget om du kan visa upp:

 • ett intyg om att du fått fullständigt och giltigt vaccinskydd minst 7 dagar innan din inresa till Finland. Gå till Finska Institutet för hälsa och välfärd för att se vilka vacciner som har godkänts. Observera: Intyg på slutförd vaccinationscykel är giltigt i 9 månader (270 dagar). Därefter krävs en påfyllnadsdos. Efter påfyllnadsdosen är intyget giltigt tills vidare. ELLER
   
 • ett intyg på att personen tillfrisknat från COVID-19 och har fått en vaccindos. Det jämställs med en fullständig vaccinering mot COVID-19. Observera: Ett intyg är giltigt i 9 månader (270 dagar) efter vaccination. Därefter krävs en påfyllnadsdos. Efter påfyllnadsdosen är intyget giltigt tills vidare. ELLER
   
 • EU:s digitala Covidintyg som bevisar att personen har tillfrisknat från COVID-19 inom de 6 senaste månaderna.

Om du inte har något av intygen ovan måste du ha ett intyg på ett negativt provsvar för COVID-19 som är högst 72 timmar ELLER ett intyg om att du fått en första dos med COVID-19-vaccin ELLER så måste du göra ett covidtest vid inresan. Dessutom måste du göra ett andra COVID-19-test inom 3–5 dagar efter att du kommit in i Finland.

Gå till det Finska Institutet för hälsa och välfärd för att få mer information om de nuvarande hälsoriktlinjerna.

Resa från länder utanför EU eller Schengenområdet till Finland

Restriktioner för trafik från de yttre gränserna fortsätter till den 8 maj 2022. Personer får lov att komma in i Finland från vilket land som helst om de kan visa upp:

 • ett intyg om att du fått fullständigt och giltigt vaccinskydd minst 7 dagar innan din inresa till Finland. Gå till Finska Institutet för hälsa och välfärd för att se vilka vacciner som har godkänts. Observera: Intyg på slutförd vaccinationscykel är giltigt i 9 månader (270 dagar). Därefter krävs en påfyllnadsdos. Efter påfyllnadsdosen är intyget giltigt tills vidare. ELLER

 • ett intyg på att personen tillfrisknat från COVID-19 och har fått en vaccindos. Det jämställs med en fullständig vaccinering mot COVID-19. Observera: Ett intyg är giltigt i 9 månader (270 dagar) efter vaccination. Därefter krävs en påfyllnadsdos. Efter påfyllnadsdosen är intyget giltigt tills vidare. ELLER

 • EU:s digitala Covidintyg bevisar att personen har tillfrisknat från covid-19 inom de 6 senaste månaderna. Covidbevis kan utfärdas av länder som deltar i EU:s system för digitala Covidintyg. Du hittar listan över länderna här.

 • Alla ovanstående krav gäller för personer som är födda 2006 eller tidigare.

 
Resa med minderåriga

Personer som uppfyller kraven ovan får resa in i Finland tillsammans med minderåriga barn. Barn födda 2007 eller senare behöver inte ta del av några hälsoskyddsåtgärder. För mer information se de aktuella riktlinjerna på Institutet för hälsa och välfärd.
 

Inresa från länder och områden på den gröna listan

Inresa är också i fortsättningen tillåten utan restriktioner för invånare i länder och regioner på EU:s gröna lista. På den gröna listan finns länder som har sjukdomsläget tillräckligt under kontroll och från vilka Europeiska unionens råd har beslutat tillåta fritt resande till EU:s territorium.

För officiell information och ytterligare detaljer om inresekrav, besök det finska Gränsbevakningsväsendet och Institutet för Hälsa och Välfärd. Mer information om dessa krav finns också tillgängliga på den Finska regeringens hemsida med COVID-19 information.
 

 

Coronatest i Finland

Coronatest vid ankomsten:

Om du behöver göra ett COVID-19-test vid ankomsten till i Finland kan du gå till FINENTRY för att se vilket coronatest som krävs vid inresan.
 

Coronatest innan du åker hem:

Om du känner dig sjuk när du reser i Finland och vill testa dig eller behöver ett test innan du åker tillbaka till ditt hemland finns en lista med privata aktörer här:

Helsingfors-Vanda flygplats:

Andra platser:

 

Tjänster till resenärer

Från och med den 1 mars 2022 har restriktionerna för öppettider och begränsning av alkoholservering hävts, liksom restriktionerna för antal gäster och bordsplaceringar på restauranger. Skyldigheten att följa de allmänna hygienkraven och att hålla ett säkert avstånd från varandra kommer fortsätta att gälla i alla regioner fram till slutet av mars. För mer information om gällande restriktioner, besök den finska regeringens hemsida.

Hälso- och säkerhetsriktlinjer

I de allmänna hälso och säkerhetsriktlinjerna för coronaviruset i Finland ingår att undvika fysisk kontakt, hålla ett säkert avstånd till andra människor och ha en bra hand- och andningshygien. Finska hälsoskyddsmyndigheter kräver munskydd i kollektivtrafiken i större städer och rekommenderar att använda det i andra situationer när det är svårt att hålla 1-2 meters avstånd till andra människor.

Om du misstänker att du smittats av coronaviruset kan du använda självskattningstest för Covid-19 för att göra en första bedömning av ditt tillstånd. Om självskattningstestet visar att du bör kontakta sjukvården kan du ringa den närmaste vårdcentralen, en akutmottagning på sjukhus eller den nationella Jourhjälpen på tel. 116 117.

Om det ingår sjukförsäkring i din reseförsäkring var snäll och kontakta vårdgivaren som står med i försäkringsavtalet för att få råd.

Nationellt nödnummer är 112. Ring nödsamtal endast i en riktig nödsituation. I en nödsituation får du behandling även om du inte är bosatt i Finland. Sjukvårdskostnader kan utkrävas från dig i efterhand. Nödsamtal är gratis från alla telefoner. Du behöver inte slå lands- eller riktnummer. Även om du har ett utländskt mobilabonnemang ringer du nödnumret utan lands- eller riktnummer.

Ytterligare information

Håll koll på uttalanden och riktlinjer

Resenärer ombeds att noga övervaka uttalanden och riktlinjer från sina hemländers myndigheter, hälsomyndigheter och ambassader för att få information i tid om exempelvis karantänregler vid hemkomsten. Du hittar kontaktuppgifter till din ambassad i Finland på listan över utlandsbeskickningar i Finland som hålls uppdaterad av Finlands utrikesministerium.
 

Giltighetstid för visum

Tänk på att polisen kan förlänga visumets giltighetstid ifall ett inställt flyg till exempel gör att visuminnehavaren inte hinner lämna Finland innan hens visum går ut. För mer information var snäll och kontakta polisen.

Foto Julia Kivelä

Ska du resa till Finland?

FINENTRY’s webbtjänst ser till att det går smidigt med din ankomst och coronatestning

Du kanske också är intresserad av

Visa alla artiklar

Res tryggt

Läs dessa viktiga hälso- och säkerhetsregler för att se till att du får en härlig semester i Finland.